Bestebreurtje B.V.

Begonialaan 3
6851 TE  Huissen
Nederland
KvK: 09053792
Tel: +31 (0)26 325 91 09
Fax: +31 (0)26 325 00 53
office@bestebreurtje.nl
www.bestebreurtje.nl
Algemene voorwaarden

Registratie Actellic

 

Actellic is momenteel toegelaten in gesloten bewaarplaatsen van bloembollen en voor de behandeling van granen. In het kader van Europese regelgeving loopt er een herregistratieprocedure voor Actellic. Voor wat betreft de toepassing in bloembollen zijn door het Ctgb aanvullende vragen gesteld over het gedrag in de bodem en emissie naar het oppervlaktewater.

Syngenta heeft aangegeven dat de benodigde gegevens niet allemaal kunnen worden geleverd. Oorspronkelijk gingen wij ervan uit dat de registratie tot 2015 in stand zou blijven, onverwacht is hierin verandering gekomen.

Het Ctgb heeft de registratie procedureel verlengd tot 1 januari 2014.

Eind november zal het Ctgb beslissen of er nog een opgebruiktermijn in bloembollen zal worden toegestaan na 1 januari 2014. In het meest ongunstige scenario mag Actellic

na 1 januari 2014 niet meer worden verkocht of toegepast in bloembollen. Met de sector wordt intensief overleg gevoerd hoe met deze situatie om te gaan.

Zodra het Ctgb een besluit heeft genomen, kunnen wij u exact informeren over de situatie.

De toepassing voor de behandeling van granen blijft voorlopig gehandhaafd.

Er is momenteel geen Actellic meer beschikbaar voor uitlevering.


Terug naar overzicht