Bestebreurtje pand

Privacybeleid

Bestebreurtje hecht veel waarde aan uw persoons- en bedrijfsgegevens. Bestebreurtje handelt met zorg over de verstrekte persons- en bedrijfsgegevens van haar relaties. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoons- en bedrijfsgegevens.

Bestebreurtje, gevestigd aan Begonialaan 3, 6851 TE te Huissen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gebruik van persoons- en bedrijfsgegevens
Bestebreurtje verwerkt uw gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Standaard verwerken wij uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Dit zijn noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening. Voor het afhandelen van zaken, kan het zijn dat wij meer informatie nodig hebben. De benodigde informatie hangt af van de aard van het doel waarvoor deze gegevens noodzakelijk zijn.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bestebreurtje verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het verwerken en afhandelen van orders, facturen en betalingen,
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten,
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken,
– Om goederen en diensten bij u af te leveren,
– Bestebreurtje analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren,
– Bestebreurtje verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor spuitlicenties.

Hoe lang we persoons- en bedrijfsgegevens bewaren
Bestebreurtje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn verschilt dehalve dan ook per doel. Wanneer de bewaartermijnen verstreken zijn, worden de gegevens verwijderd uit het systeem.

Delen van persoons- en bedrijfsgegevens met derden
Bestebreurtje verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst in overeenstemming met u óf om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bestebreurtje en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marketing@bestebreurtje.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiliging persoons- en bedrijfsgegevens
Bestebreurtje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via marketing@bestebreurtje.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bestebreurtje gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Vragen?
Heb je een vraag over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op.