Bestebreurtje B.V.

Begonialaan 3
6851 TE  Huissen
Nederland
KvK: 09053792
Tel: +31 (0)26 325 91 09
Fax: +31 (0)26 325 00 53
office@bestebreurtje.nl
www.bestebreurtje.nl
Algemene voorwaarden

Toelating Kaliumfosfiet en andere Fosfonaten

FOSFONATEN IN DE TOEKOMST ALLEEN NOG MAAR TOEGESTAAN ALS WERKZAME STOF BINNEN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

Fosfaatmeststoffen op basis van fosfonaten worden al heel lang verkocht als blad- en substraatmeststoffen in de Nederlandse land- en tuinbouw. De bekendste meststof in deze groep is kaliumfosfiet. Het is ook bekend dat fosfonaten een goede werking hebben tegen een aantal plantenschimmels uit de groep van de Oömyceten, met name Phytophthora spp, Plasmopara en Alternaria spp.

Vanwege deze werking heeft de Europese Commissie in 2013 (di) kaliumfosfonaat en dinatriumfosfonaat aangemerkt als werkzame stoffen binnen de gewasbeschermingsverordening EF 1107/2009. Sindsdien zijn er diverse gewasbeschermingsmiddelen op basis van fosfonaten toegelaten in Nederland. Mede door deze aanmerking als werkzame stof, is het niet meer mogelijk om fosfonaten toe te passen als (blad)meststof.

Dat houdt in dat middelen die fosfonaten bevatten alleen op de markt gebracht mogen worden indien er een toelating is bij het CTGB als gewasbeschermingsmiddel. Voor middelen op basis van fosfonaten zonder die toelating geldt een respijttermijn voor levering tot 1-7-2019 en een opgebruiktermijn tot 1-1-2020.

Concreet betekent dit voor u als klant, dat er zolang de voorraad strekt nog fosfiet houdende middelen zonder toelating geleverd mogen worden tot en met 30-6-2019. Ons advies is zo spoedig mogelijk uw bestellingen te plaatsen, bij voorkeur voor 31-3-2019.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onderstaand bericht van de NVWA.
https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/nieuws/2019/02/05/nvwa-wijst-op-regels-voor-middelen-met-fosfonaat


Terug naar overzicht