Bestebreurtje B.V.

Begonialaan 3
6851 TE  Huissen
Nederland
KvK: 09053792
Tel: +31 (0)26 325 91 09
Fax: +31 (0)26 325 00 53
office@bestebreurtje.nl
www.bestebreurtje.nl
Algemene voorwaarden

Herregistratie Mesurol SC

3 december 2013

 

Herregistratie van Mesurol SC

        

Aanpassing van huidige etiket
Het Ctgb heeft in de november vergadering Mesurol SC geherregistreerd. Dit heeft geresulteerd in onderstaand etiket.
Wettelijk Gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

 
1 Californische trips (Frankliniella occidentalis) 2 Tabakstrips (Thrips tabaci)
3 Katoenluis (Aphis gosypii) 4 Gladiolentrips (Thrips simplex)

Toepassingsvoorwaarden: Gevaarlijk voor bijen. Voorkom dat bijen en andere bestuivende insecten de kas binnenkomen door bijvoorbeeld alle openingen met insectengaas af te sluiten.
Dit middel is schadelijk voor natuurlijke vijanden. Vermijd onnodige blootstelling.
Gewasverdraagzaamheid Indien nog geen ervaring is opgedaan met het middel, dient een proefbespuiting uitgevoerd te worden, teneinde de verdraagzaamheid van het gewas te testen en na te gaan of geen onaanvaardbaar zichtbaar residu optreedt.
Voor het oude etiket geldt een uitverkoop- en opgebruik-termijn van respectievelijk;
  • 1 juni 2014 voor de verkoop en distributie
  • 1 december 2014 voor de verwijdering, de opslag en het gebruik van bestaande voorraden

Terug naar overzicht