Bestebreurtje B.V.

Begonialaan 3
6851 TE  Huissen
Nederland
KvK: 09053792
Tel: +31 (0)26 325 91 09
Fax: +31 (0)26 325 00 53
office@bestebreurtje.nl
www.bestebreurtje.nl
Algemene voorwaarden

Etiket beperkingen Daconil® 500 vloeibaar

Betreft: Etiket beperkingen Daconil® 500 vloeibaar Chloorthalonil kent een lange historie van registratie perikelen. Als gevolg van de herregistratie procedure zijn een aantal belangrijke wijzigingen voor Daconil op komst. Hoewel nog niet alle wijzigingen officieel zijn bevestigd en op zijn vroegst ingaan einde 2012, informeren wij u nu al. Op dit moment is onze inschatting dat de toelating van Daconil behouden blijft in de volgende teelten: • de teelt van wintertarwe en zomertarwe • de bedekte teelt van bloemisterijgewassen. Deze groep omvat potplanten (incl. éénjarige perkplanten), snijbloemen (inclusief zomerbloemen, droogbloemen, bolbloemen en knolbloemen), trekheesters en snijgroen. • de bedekte teelt van boomkwekerijgewassen en vaste planten Zeker is dat toepassing in de volgende gewassen volledig van het etiket zullen verdwijnen: pootaardappelen, consumptie- en fabrieksaardappelen; spruitkool, knolselderij, bleekselderij, uien (inclusief sjalotten en picklers), prei en de vollegrondsteelten van snijselderij en peterselie; komkommers, meloenen, tomaten en augurken onder glas; bloembol- en bolbloemgewassen en toepassing in de vollegrondsteelt van bloemisterij- en boomkwekerijgewassen en vaste planten. Alhoewel er nog geen duidelijkheid is over de exacte ingangsdatum en uitverkoop- en opgebruik termijnen, gaan wij er van uit dat Daconil in 2013 volgens het huidige etiket verkocht en opgebruikt mag worden. Zodra hierover meer bekend is zullen wij u uiteraard informeren. Dit geldt ook voor ontwikkelingen op het vlak van alternatieve oplossingen, bijvoorbeeld voor kleine teelten. De toelatingen van andere producten op basis van chloorthalonil, zoals Bravo Premium®, Folio Gold® en Olympus® veranderen niet door deze wijzigingen. Bij deze producten wordt chloorthalonil gebruikt in combinatie met andere werkzame stoffen en zijn beperkingen in het aantal toepassingen en een verlengd spuitinterval reeds op het etiket opgenomen.
Terug naar overzicht