Bestebreurtje B.V.

Begonialaan 3
6851 TE  Huissen
Nederland
KvK: 09053792
Tel: +31 (0)26 325 91 09
Fax: +31 (0)26 325 00 53
office@bestebreurtje.nl
www.bestebreurtje.nl
Algemene voorwaarden

KAVB realiseert tijdelijke vrijstelling voor Rizolex vloeibaar in de bloembollen

18 juli 2011

KAVB realiseert tijdelijke vrijstelling voor Rizolex vloeibaar in de bloembollenteelt

Artikel 38 vrijstelling voor het najaar van 2011!
Rizolex vloeibaar kan dit najaar gebruikt worden in de teelt van bloembollen. De KAVB heeft voor deze toepassing een vrijstelling aangevraagd bij het ministerie van EL&I. Voor de bestrijding van Rhizoctonia in de teelt van bloembollen is op dit moment geen effectief gewasbeschermingsmiddel toegelaten.

Rizolex Vloeibaar kan in 2011 gebruikt worden in de periode van 1 september 2011 tot en met 30 november 2011. De vrijstelling is mede mogelijk gemaakt door financiering met sectorgelden vanuit het Productschap Tuinbouw en door een intensieve samenwerking met de betrokken ministeries, toelatingshouder Sumitomo Chemical Agro Europe en distributeur Bayer CropScience B.V.

Gebruiksvoorschrift:
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel in de onbedekte teelt van bloembol- en bloemknolgewassen, toegepast door middel van een grondbehandeling
Het middel met een beddenfrees toedienen en ten minste 10 cm diep inwerken
Dosering: 2 ml per m².

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Aanvullende beperkingen voor het gebruik:
Om in het water levende organismen te beschermen is bespuiting op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van een beddenfrees in combinatie met minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen.

Deze tijdelijke vrijstelling staat ook gepubliceerd op de pagina met Dringend Vereiste Toelatingen

Terug naar overzicht