Bestebreurtje B.V.

Begonialaan 3
6851 TE  Huissen
Nederland
KvK: 09053792
Tel: +31 (0)26 325 91 09
Fax: +31 (0)26 325 00 53
office@bestebreurtje.nl
www.bestebreurtje.nl
Algemene voorwaarden

Uitbreiding van de toelating van Folicur SC

Nu ook toegelaten als schimmelbestrijder in appel en peer!
De toelating van Folicur SC is door het Ctgb uitgebreid naar de teelt van appel en peer. Folicur SC, met als werkzame stof tebuconazole, behoort tot de groep van de triazolen. Het is een preventief en curatief werkend middel ter bestrijding van diverse soorten schimmelziekten, toepasbaar in vele gewassen.

Folicur SC is in appel in te zetten tegen schurft (Venturia inaequalis en Venturia pirina) en vruchtboomkanker (Nectria galligena), en in peer tegen echte meeldauw (Podosphoraera leucotricha), roest (Gymnosporangium spp.) en zwartvruchtrot (Stemphylium vesicarium).

Advisering in de teelt van appel

Vruchtboomkanker
Starten met de behandelingen als 20% van de bladeren van de boom zijn gevallen. De behandeling herhalen op het moment van 80% bladval. Spuitinterval tussen twee behandelingen minimaal 7 dagen. Folicur SC in appel maximaal 4 keer toepassen.

Schurft
Schurft overleeft voornamelijk op afgevallen bladeren. De ascosporen verspreiden bij oplopende temperatuur en aanwezig vocht. Aangetaste bladeren vertonen olijfgroene vlekken, die snel groter en bruin-zwart worden en de bladeren tenslotte doen afsterven. In de fase dat het gewas door schurft kan worden aangetast kunt u Folicur SC toepassen, eventueel herhalen met een spuitinterval van minimaal 7 dagen.

Advisering in de teelt van peer

Meeldauw overwintert als mycelium in blad en bloemknoppen van appel. Vanuit de appels worden de sporen verspreid en kunnen ook peren aangetast worden. Met name Doyenne du comice is erg gevoelig voor aantasting. Peren die aangetast worden zijn niet meer geschikt voor vermarkting en alleen nog bruikbaar voor industrie.
Start tijdig met de meeldauwbestrijding, in of direct na de bloei, om de vruchten te beschermen. Na 2 of 3 bespuitingen kan Folicur SC afgewisseld worden met bijvoorbeeld Flint.

Tegelijk met de bestrijding van meeldauw wordt ook roest bestreden en wordt de basis gelegd voor de zwartvruchtrotbestrijding, die afhankelijk van de weersomstandigheden vanaf de bloei peren kan infecteren.

Terug naar overzicht