Bestebreurtje B.V.

Begonialaan 3
6851 TE  Huissen
Nederland
KvK: 09053792
Tel: +31 (0)26 325 91 09
Fax: +31 (0)26 325 00 53
office@bestebreurtje.nl
www.bestebreurtje.nl
Algemene voorwaarden

Oberon in tomaat; per 1 september weer toegestaan

1 september 2010

Oberon in tomaat; per 1 september weer toegestaan

Oberon tegen zowel spint als wittevlieg

Afgelopen jaren is ervaring opgedaan met Oberon in tomaat Met name door de lange duurwerking op spint en wittevlieg is Oberon een zeer goede aanvulling op het huidige pakket. Vanaf 1 september mag Oberon weer toegepast worden.

Werkingsspectrum Oberon
Oberon is een middel uit een nieuwe chemische groep (ketoenolen) en heeft een werking tegen spint, tomatengalmijt en wittevlieg (ook Bemisia tabaci) en een goede nevenwerking op tripslarven. Spint en wittevlieg vormen de laatste jaren een steeds groter probleem. Het is daarom raadzaam om spint in september op te ruimen voordat de spint in winterrust gaat en in de kasopstanden kruipt. Hierdoor kunt u volgend jaar uw teelt weer schoon beginnen. Oberon kan u hierbij uitstekend van dienst zijn

Spint
Oberon heeft een uitstekende werking op zowel de eieren als de larven van de spint. Eén week na de bespuiting verkleuren de eieren naar oranje-rood en zijn de larven dood. De volwassen vrouwtjes blijven wel leven maar vertonen minder activiteit. Zuigschade wordt sterk beperkt en verspreiding in het gewas vindt niet meer plaats. De eieren die nog wel geproduceerd worden komen niet meer uit.

Tomatengalmijt
Tomatengalmijt is een zeer kleine mijt, die moeilijk waar te nemen is. Het schadebeeld is bruinverkleuring op de stammen en in een later stadium verkleuren ook de bladeren. Tomatengalmijt ontwikkelt zich met name sterk onder hogere temperaturen in juli en augustus. Oberon is zeer effectief om tomatengalmijt in september te bestrijden

Wittevlieg
Op de meeste bedrijven is Macrolophus op niveau. In september kan onder vochtige omstandigheden de schimmel Entomophthora optreden. De populatie Macrolophus kan in korte tijd sterk afnemen. Tevens neemt de effectiviteit van Macrolophus af in het najaar. Onder deze omstandigheden kan wittevlieg in de laatste maanden van de teelt nog sterk toenemen. Oberon is een middel uit een nieuwe chemische groep. Door het beperkte effectieve pakket aan wittevlieg middelen is het van belang af te wisselen. Met Oberon kunt u uitstekend de wittevlieg corrigeren en Macrolophus in leven houden.
De larven verkleuren na enige tijd naar licht bruin. Oberon heeft geen effect op volwassen wittevlieg.

Advies Oberon in tomaat:

  • Spuit Oberon 2 maal met een interval van 10 dagen
  • Wissel Oberon af met middelen uit een andere chemische groep of met biologische bestrijders
  • Zowel eieren als larven bevinden zich aan de onderkant van het blad. Een goede spuittechniek is zeer belangrijk om de onderkant van het blad volledig te bedekken
  • Geen uitvloeier toevoegen
  • Dosering 0,05% (50ml/100 l. water)

Veiligheidstermijn
Oberon op de dag van oogsten niet voor de oogst toepassen.

Toelating in vruchtgroenten

Oberon is toegelaten in de bedekte teelt van:

  • Tomaat, paprika, aubergine en Spaanse peper onder glas. Niet toepassen in de opkweekfase in verband met eventuele gewasreactie
  • Komkommer, courgette meloen, kalebas, pompoenen squash onder glas alleen toepassen in het najaar( na 1 september) en niet in jonge aanplant in verband met eventuele gewasreactie

Het is niet toegestaan Oberon toe te passen van 1 maart tot 1 september

Resistentie
Om resistentieopbouw te voorkomen mag u dit product, niet vaker gebruiken dan twee keer per teeltcyclus of teeltseizoen

 


Terug naar overzicht